Backgårdsgatan, Vårgårda

Projektbeskrivning

Renovering av lägenheter i sex huskroppar med totalt 174 lägenheter.

Projektdata

Projektstart: Pågår mellan 2017-2022 och sysselsätter 2-3 montörer
Beställare: Fristad Bygg och Vårgårda Bostäder

Kontakta oss