Bilia BMW, Borås

Projektbeskrivning

Nybyggnation av industrihall på 5200m2 innehållande billhall, verkstäder och butik.

Projektdata

Projektstart: Pågår mellan 2016-2018 och sysselsätter 3-4 montörer
Beställare: PEAB Sverige

Kontakta oss