ICA City, Fristad

Projektbeskrivning

Ombyggnation och utbyggnation av butikslokaler och anpassningsarbeten i befintlig lokal.

Projektdata

Projektstart: Pågår mellan 2013-2015 och sysselsätter 1-2 montörer
Beställare: RO-Gruppen och CITY

Kontakta oss