KV. Gräshoppan, Borås

Projektbeskrivning

Nybyggnation av lägenheter i en huskropp med totalt 28 lägenheter.

Projektdata

Projektstart: Pågår mellan 2016-2017 och sysselsätter 2-3 montörer
Beställare: PEAB Sverige och Wilhelm

Kontakta oss