KV. Präntaren, Borås

Projektbeskrivning

Nybyggnation äldreboende i en huskropp med totalt 60 lägenheter och personalutrymmen.

Projektdata

Projektstart: Pågår mellan 2012-2014 och sysselsätter 2-3 montörer
Beställare: PEAB Sverige och AB Bostäder

Kontakta oss