Våglängdsgatan 29, Borås

Projektbeskrivning

Renovering av lägenheter i en huskropp med totalt 33 lägenheter.

Projektdata

Projektstart: Pågår mellan 2017-2019 och sysselsätter 2-3 montörer
Beställare: Fristad Bygg och AB Bostäder

Kontakta oss