Entreprenad

Vi har genom åren varit delaktiga i såväl små som stora entreprenader, allt från nybyggnationer till renoveringar av befintliga fastigheter. Vi har bred kompetens när det kommer till projektledning och sköter våra projekt med stort engagemang. Vi värdesätter kvalité och lägger stor vikt vid att få ett slutresultat som speglar det beställaren och kunden har som vision.

Vi har utfört och färdigställt många projekt runt om i Västsverige, alla med olika former av upphandling och upplägg. Vi är inte främmande för att arbeta i varken en totalentreprenad, generalentreprenad eller att delta i partneringprojekt.

För utförda projekt och inom vilka arbetsområden vänligen se Referenser.

Kontakta oss