Försäkringsskador

Vi har sedan flera år tillbaka ett samarbete med PEAB Byggservice där vi tillsammans löser och tar hand om konsekvenserna efter vatten- och brandskador, till största delen i badrum och främst mot Folksam.

Kontakta oss