Borås Rör & Sanitet

Tjänster

Våra tjänster omfattar såväl installationer som reparationer och service.
Vi har en flexibel organisation som arbetar kundorienterat och kostnadseffektivt.
Våra uppdragsgivare är både privatpersoner, företag, myndigheter och bostadsrättsföreningar.

Värmesystemet, en av husets kanske viktigaste delar. Vi servar och installerar allt som har med ditt värmesystem att göra. Allt från att byta ut element, funktionstesta termostatventiler, packa om och åtgärda uppkomna läckage till att konvertera om villor från direktverkande el till vattenburen uppvärmning, oavsett om det gäller element eller golvvärme.

Vi på Borås Rör & Sanitet kan med stolthet säga att vi kan värmepumpar, vi har under många år installerat 100-tals värmepumpar av olika typer och fabrikat. Vi servar befintliga anläggningar och ser till att pumpen levererar vad den ska och ser över filter, fyller på brinevätska, funktionstestar pumpar och andra slitagedelar. Vi ersätter befintliga värmeanläggningar såsom pellets, el, ved osv med nya driftsäkra och energismarta bergvärmeanläggningar, luft/vatten eller frånluftsvärmepumpar. Alltid till ett fastpris. Går du i funderingar eller har planer på att se över din uppvärmning, tveka inte på att höra av dig till oss för en offert. För som sagt, vi kan värmepumpar.

Borås Rör & Sanitet AB är stolta samarbetspartners med CTC.

Vi installerar och servar befintliga pannor och anläggningar oavsett om det handlar om ved eller pellets. Vi är stolta leverantörer av Värmebaronen och Janfire. Har du några frågor om nyinstallation eller behöver hjälp med service av din panna? Tveka inte på att höra av dig till oss!

Pellets är en av våra spetskunskaper där vi har lång erfarenhet. Vi har två montörer utbildade inom området som kan ta sig an det mesta vad det gäller pellets. Vi utför både service på befintliga anläggningar samt renoverar och nyinstallerar pelletsbrännare och pelletspannor. Allt från stora pannanläggningar i hyreshus och industrier till vanliga hederliga pelletsbrännare i villor. Vi erbjuder en tjänst där vi tecknar ett serviceavtal och årligen kommer ut och ser över din anläggning och byter ut komponenter som behöver bytas. Allt för att du som kund ska få en så driftsäker och effektiv anläggning som möjligt.

Har du eget vatten i din villa eller kanske går i tankar om att installera en anläggning i ditt fritidshus? Vi har bred kompetens inom området och kan serva och installera pumpar, hydroforer, hydropresser och pumpautomater. Vi har även samarbetspartners för att kunna ta oss an hela anläggningen där vi även ombesörjer borrningen av en ny brunn.

Har du en befintlig eller nyinstallerad anläggning som förser dig med vatten? Då kan det vara läge att se över kvalitén på ditt dricksvatten. Kontakta oss så kollar vi över anläggningen, tar ett vattenprov och återkommer med ett resultat gällande kvalité och vilka åtgärder som kan behövas för att säkerställa kvalitén på ditt vatten.

Vi samarbetar med BWT-Vattenteknik och Callidus.

Vi har genom åren varit delaktiga i såväl små som stora entreprenader, allt från nybyggnationer till renoveringar av befintliga fastigheter. Vi har bred kompetens när det kommer till projektledning och sköter våra projekt med stort engagemang. Vi värdesätter kvalité och lägger stor vikt vid att få ett slutresultat som speglar det beställaren och kunden har som vision.

Vi har utfört och färdigställt många projekt runt om i Västsverige, alla med olika former av upphandling och upplägg. Vi är inte främmande för att arbeta i varken en totalentreprenad, generalentreprenad eller att delta i partneringprojekt.

För utförda projekt och inom vilka arbetsområden vänligen se Referenser.

Badrum har på senaste tiden fyllt servicekalendern med mest jobb. Vi gör årligen omkring ett fyrtiotal badrum med olika upplägg. Vi utför alla typer av badrumsrenoveringar och anpassar oss utifrån era önskemål. Vi kan stå för enbart VVS-arbetet i samband med er badrumsrenovering eller ta oss an helheten i renoveringen och hålla i projektledningen då vi sedan en tid tillbaka även är medlemmar i VVS-kedjan Bad & Värme. Allt för att du som kund ska få en så smidig renoveringsupplevelse som möjligt.

Ska du bygga nytt? Vi har genom åren varit delaktiga i många projekt vad gäller nybyggnation av såväl villor, garage, bastu, fritidshus och gästhus m.m.. Vi har även god kompetens när det kommer till att beräkna och dimensionera ledningar oavsett om det gäller vatten, värme eller avlopp.

Går du i tankar på att renovera? Vi har genom åren varit delaktiga i många projekt vad gäller renovering av såväl villor, garage, bastu, fritidshus och gästhus m.m.. Vi har även god kompetens när det kommer till att beräkna och dimensionera ledningar oavsett om det gäller vatten, värme eller avlopp.

Vi är återförsäljare av förbränningstoaletter från Cinderella och har idag två utbildade och kunniga montörer inom området. Vi installerar, servar och reparerar wc-stolar från Cinderella på vårat lager i Borås.

Vi har sedan flera år tillbaka ett samarbete med PEAB Byggservice där vi tillsammans löser och tar hand om konsekvenserna efter vatten- och brandskador, till största delen i badrum och främst mot Folksam.